Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Kinderen die zich niet 100% voelen kunnen niet altijd goed verwoorden wat er aan de hand is, wat ze voelen, waar ze misschien pijn hebben. Ze beschikken daarvoor nog niet over voldoende woordenschat als ze jong zijn. Eenmaal in de puberteit gaan de hormonen met hen aan de haal en wordt het er niet gemakkelijker op.


Net als volwassenen ervaren kinderen stress door teveel prikkels (beeld, geluid, geur), verstoorde nachtrust, onaangepaste voeding, stressvolle gebeurtenissen in de omgeving, etc.

 


Kinderen zijn heel flexibel. Hun jonge lijf kan veel aan. Maar soms gaat het haperen, hier of daar. Dat kan zich uiten in moeilijk gedrag, opstandig zijn, somber of angstig zijn, hangerig zijn, snel uit zijn lood geslagen zijn, klachten van buik- of hoofdpijn, weinig levenslust hebben, moe zijn, niet goed presteren op school en/of daarbuiten, etc.


Het is heel belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen, anders gaat het kind (en zijn omgeving) zich op termijn nog slechter voelen.

Aan de hand van jullie verhaal en dat van jullie kind trachten we te achterhalen welke de mogelijke oorzaak kan zijn van de klachten. We ontwikkelen samen een begeleidingstraject, aangepast aan de situatie en passend in jullie gezinsleven.


Afhankelijk van de mogelijkheden van jullie zoon of dochter wordt hij/zij heel nauw bij dit proces betrokken. Ik vind het heel belangrijk dat zij ook hun mening en ervaringen kunnen delen en dat ze zo goed mogelijk begrijpen waarom een gezonde levensstijl zo belangrijk is en welk effect dit kan hebben op hun lichaam.


Kinderen kunnen al van kleinsaf aan leren verantwoordelijkheid en zorg te dragen voor hun gezondheid. Er bestaan heel wat truken en leuke materialen om kinderen te laten proeven en meegenieten van gezonde voeding.


Tieners vinden gezond leven doorgaans saai. Ze zijn ongelooflijk vatbaar voor wat leeft onder hun vrienden. Bewust leven, gezond eten, yoga, etc. mag tegenwoordig nog zo hip zijn onder volwassenen, bij jongeren is dat absoluut niet het geval. Tieners zijn in volle groei en verdoen heel wat energie (ook al hangen ze een ganse dag in de zetel, hun geest draait op volle toeren).


Hun lichaam heeft de voedingsstoffen in een andere verhouding nodig dan dat van een volwassene. Tegelijk is het belangrijk om te luisteren naar je tiener en hem/haar inspraak te geven. Opleggen draait meestal op een sisser uit. Dat is ook wat er gebeurt tijdens de gezondheidscoaching. Je zoon of dochter mag zijn zegje doen. Tijdens gezamenlijke gesprekken (met ouder/zorgverlener) en individuele sessies (jongere alleen) zoeken we uit welke klachten je tiener heeft, wat hem/haar kan motiveren om die aan te pakken, welke belemmerende factoren er zijn en wat voor haar/hem al dan niet kan werken. Het traject wordt ontwikkeld op zijn/haar maat, passend bij de situatie en jullie gezinsleven.


Omdat kinderen en jongeren veel ondersteuning nodig hebben, is het belangrijk dat jullie als ouders of zorgverleners meestappen met het kind in dit proces. In welke mate het ganse gezin kan en wil deelnemen bespreken we tijdens de consulten. In ieder geval voelt het kind zich gesteund en gestimuleerd als het merkt dat jij ook echt wil achterhalen of deze aanpak een verschil kan maken. In die zin vraag ik dus ook van jou als ouder een groot engagement.

Praktisch

De gesprekken met de kinderen en jongeren en hun ouders duren doorgaans een uur. Ook het intakegesprek. Voor volwassenen kan het soms al moeilijk zijn om zich langer te concentreren. Er wordt veel focus gevraagd in de gesprekken. Kinderen en jongeren die een lagere taakspanning hebben zijn na een uur praten vaak heel moe.Joke De Wulf


Voedings- en gezondheidscoach


Kortrijkseheerweg 16, 9810 Nazareth
0496 46 32 76


jokedewulf@gezondheidscoachgent.be

© Copyright. All Rights Reserved.